Privacy beleid van CeasAron

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CeasAron, Langstraat 8, 5827 BA Vortum-Mullem.

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CeasAron in bepaalde gevallen je gegevens opslaat. CeasAron gebruikt je persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • cliëntbeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;

Gegevensbeveiliging
CeasAron maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Je gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% gegarandeerd worden.

Bezoekersgegevens website
Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt is het niet nodig om persoonsgegevens in te vullen. Pas zodra je zelf contact opneemt met CeasAron, ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en CeasAron. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten;
  • het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen CeasAron en de cliënt, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van CeasAron af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op deze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies
Op deze website worden nog geen cookies gebruikt voor analyse van zoekgedrag en paginabezoek. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar de gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kan kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden op deze website of andere sites die je bezoekt.

Partners en andere partijen
De website ceasaron.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van CeasAron liggen. CeasAron is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met jouw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst CeasAron je naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Wijzigen
CeasAron heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website ceasaron.nl.

Inzage en uitschrijven
Je mag CeasAron vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kan je CeasAron verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van je eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien je geen actieve relatie met CeasAron meer wilt onderhouden, dan worden deze gegevens op jouw verzoek uiteraard direct uit de CRM en Mailing systemen verwijderd. Je kan dit melden via conny@ceasaron.nl

Let op: Vanuit de WGBO is CeasAron wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende 15 jaar te bewaren, terwijl andere gegevens vanwege belastingwetgeving 5 of 7 jaar bewaard dienen te worden. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden.