Er wordt (op afspraak) gewerkt op uw thuislocatie.

Alle klachten komen in principe voor behandeling in aanmerking. Denk hierbij o.a. aan huid-, spijsverterings-, voortplantings-, hyperseksuele -, schijnzwangerschaps- en gedragsklachten, maar ook algemene weerstandverhoging, reiniging of verstopte anaalklieren behoren tot de behandelmogelijkheden. Natuurgeneeskunde kan als “solo” therapie ingezet worden, maar kan tevens naast de reguliere of complementaire dierengeneeskunde ondersteunend ingezet worden. Denk hierbij bijv. aan ondersteuning bij een antibioticumkuur.

Wanneer een dier middelen van een dierenarts krijgt, dan kunnen natuurlijke middelen ingezet worden ter ondersteuning. In overleg met u zijn wij altijd bereid dit samen met de behandelende dierenarts te bespreken.

Tevens is ondersteuning met natuurgeneeskundige middelen tijdens gedragstherapie aan te bevelen om het dier alle veranderingen te kunnen laten verwerken, die er van het dier verwacht worden tijdens een dergelijk traject; het te ondersteunen bij het verwerken van bijv. angsten en trauma’s, ontstaan in het verleden, vaak de dieperliggende oorzaak voor het ongewenste gedrag.

Tijdens het eerste consult (gemiddeld 1,5 uur) wordt een uitgebreid intakegesprek afgenomen en de reeds eerder per mail toegestuurde vragenlijst doorgenomen. Hierbij wordt de hele levensgeschiedenis van het dier doorlopen, maar natuurlijk ook de klacht van het dier tot in detail in kaart gebracht. Hiernaast wordt er echter ook gekeken naar de levensomstandigheden, voeding, chemische middelen, beweging en de relatie tussen het dier en de eigenaar en/of verzorger en ook de relatie met andere dieren en mensen. Een natuurgeneeskundig consult wordt daarom ook wel holistisch (= in zijn geheel) genoemd. Alles telt mee en kan invloed uitoefenen op de gemoedstoestand en hiermee op het geestelijke en fysieke welbevinden van het dier. We stellen het dan ook zeer op prijs een eventueel eerder gemaakte diagnose door de dierenarts te mogen ontvangen via het medische dossier van uw hond. Dit vergemakkelijkt het onderling overleg, mocht dit nodig zijn.

Na de vragenlijst te hebben doorlopen wordt het dier eventueel lichamelijk en energetisch onderzocht. Indien van toepassing kunnen er diverse testen en metingen worden gedaan, zoals bijv. een aromatest, bewegingstest en een bioresonantie-meting.

In sommige gevallen wordt er eerst of daarnaast geadviseerd om naar een dierenarts of andere specialist (bijv. acupuncturist, osteopaat, etc.) te gaan, alvorens de behandeling ingezet kan worden. De behandeling bestaat in het algemeen uit diverse therapieën, maatregelen en middelen. Als er sprake is van een doorverwijzing, kunnen er aanbevelingen worden gedaan van o.a. natuurlijke specialisten of complementair werkende dierenartsen. Wij hebben hiervoor een uitgebreid netwerk van samenwerkende praktijken en collega’s. De invloed van de eigenaar kan dermate groot zijn op het dier, dat een advies richting eigenaar voor ondersteunende hulp ook noodzakelijk kan zijn. In onderling overleg met de eigenaar hebben we ook hiervoor een netwerk om naar door te verwijzen, mocht dit aan de orde zijn of komen. Wij staan voor begeleiding van mens en hond in elke betekenis van het woord.